Disclaimer

Laatst geüpdatet op februari 2021

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de inepro Group B.V. zijn hier te downloaden.

De algemene voorwaarden van de site

Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Er wordt van u verwacht dat u vóór gebruik de algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. De inhoud van de site (inclusief hyperlinks) kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Gebruik van de site

Er is veel tijd en aandacht geïnvesteerd in deze website. We streven ernaar om informatie te verstrekken die zo nauwkeurig, volledig, correct, begrijpelijk, nauwkeurig en zo actueel mogelijk is. Ondanks onze voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat de aangeboden informatie volledig, correct, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als informatie die op (of via) de site is verkregen ontoereikend blijkt te zijn, zullen we ons uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de website of enige informatie die op de site wordt aangeboden.

De bescherming van persoonlijke gegevens

De bescherming van persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. De meeste informatie die op de site beschikbaar is, is toegankelijk zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. In bepaalde gevallen kunnen persoonlijke gegevens vereist zijn. Als dit het geval is, worden de verstrekte gegevens behandeld in overeenstemming met de wetgeving die is vastgelegd in de Privacywet. We garanderen daarbij het volgende:

- Uw persoonlijke gegevens worden alleen gevraagd en verwerkt zodat we de relevante informatie kunnen leveren of u de gevraagde diensten online kunnen leveren

- De verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de grenzen van uw verzoek

- Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden en worden ook niet gebruikt voor directe marketingdoeleinden door derden

- We hebben veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen

- Deze website maakt gebruik van „cookies”. Dit zijn kleine bestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek aan de site naar de moderator gestuurd en geeft toegang tot de site. Het maakt het navigeren op de site ook eenvoudiger, sneller en efficiënter

Hyperlinks en verwijzingen

U kunt via (hyper) links naar andere websites worden gelinkt en u kunt ook worden doorgelinkt naar andere informatiebronnen die door derden worden beheerd. We hebben geen recht op technische of interne controles en hebben geen bevoegdheid voor deze sites. We kunnen daarom de volledigheid of juistheid van de inhoud niet garanderen, noch kunnen we de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen garanderen. De hyperlinks naar andere sites op deze website bekrachtigen op geen enkele manier de externe site of de inhoud ervan. De links worden ter informatie aangeboden en dienen ook om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen. U hebt ook het recht om informatie voor persoonlijk gebruik te reproduceren en te downloaden, op voorwaarde dat u deze aankoopt in overeenstemming met het auteursrecht en andere wetten. De reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (audio, afbeeldingen, software enz.) moet altijd worden voorafgegaan door een verzoek om gebruik. Neem contact op met de moderator van de site voor de reproductie van informatie.