Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

49,6%
Co2-reductie sinds 2019
10695 liter
Diesel bespaard sinds 2022
12963 m3
Gas bespaard sinds 2022

Duurzaamheid en onze samenwerking met EcoVadis


Onze passie en expertise liggen bij cashless betaalsystemen, echter staan duurzaamheid en een gezonde wereld voor iedereen, hoog op de prioriteitenlijst. We hebben daarom een CO2-neutraal kantoor gebouwd en rijden al jaren in elektrische auto's. Toch wilden we nóg meer doen, dus hebben we EcoVadis om hulp gevraagd.

EcoVadis helpt bedrijven hun MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) prestaties te verbeteren door middel van een assessment op vier kerngebieden: milieu, arbeid & mensenrechten, duurzaam inkopen en ethiek. Jaarlijks vindt een audit plaats waarop wij op deze onderwerpen worden geëvalueerd. Op basis van de resultaten worden concrete maatregelen bepaald die ons MVO-beleid helpen verbeteren.

Onze maatregelen en resultaten
Eén van de maatregelen die wij hebben genomen is transparante communicatie over de uitstoot van broeikasgassen. Wij laten onze CO2-uitstoot berekenen en verifiëren door het bedrijf Groenbalans. De cijfers en onze verminderingstargets worden vervolgens gedeeld op onze website.

Vorig jaar ontving inepro Group een gouden medaille voor onze prestaties bij EcoVadis, waarmee we in de top 5% van meer dan 100.000 beoordeelde bedrijven wereldwijd staan. Een prestatie waar we trots op zijn!

Toekomstgerichte samenwerking met leveranciers
Onze inzet om deze score te handhaven vereist ook toewijding van onze leveranciers. Wij verwachten van hen transparantie en verbetering van hen op de kerngebieden: milieu, arbeid & mensenrechten, duurzame inkoop en ethiek. Door inzicht te krijgen in onze toeleveringsketen kunnen we nog beter samenwerken voor een duurzamere wereld.

De MVO doelstellingen van inepro PAY

Onze doelstellingen

Bij inepro B.V. geloven we in het belang van verantwoordelijkheid nemen voor onze impact op het milieu. Als bedrijf dat zich inzet voor innovatie en vooruitgang, erkennen wij de dringende noodzaak om duurzame praktijken te integreren in onze bedrijfsvoeringen op deze wijze onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Daarom hebben wij ons gecommitteerd om tegen het jaar 2035 CO2-neutraal te zijn binnen al onze operationele activiteiten.

Broeikasgasuitstoot inepro Group B.V.

In 2019 stootte inepro Group B.V. 188,89 ton CO2 uit binnen scopes 1 en 2. In 2022 was dit verminderd tot 131,77 ton en in 2023 tot 131,82 ton. Wanneer de omzet wordt meegenomen in de berekening van de reductie, heeft inepro over een periode van vijfjaar 49,6% aan broeikasgasemissies bespaard.